Änglar och demoner (och gudar och djävlar)

 

Gudar

 

Det finns teman i världen, stora övergripande företeelser. Krig och kärlek, liv och död, ljus och mörker. Skördetid, mord, smideskonst, hemligheter. När ett tema växer sig tillräckligt starkt behöver det en fokuspunkt, en gud. En gud kan komma ur intet, eller födas av en annan gud. En dödlig varelse kan också upphöjas till gudadom om den är i fullständig samklang med det tema som behöver en fokuspunkt.

 

När en ny gud skapas så uppträder den i visioner hos mottagliga dödliga, som blir dess första präster och profeter. Det finns alltid villiga troende för en ny gud. Den fyller ett tomrum i världen och blir det fokus som deras själar behöver. En gud ger sina troende lycka inom dess tema och beskydd i en underlig och farlig värld. De mest trogna välsignas med ynnesten att kunna be sin gud om mindre mirakel. Gudarnas viljor och motiv är outgrundliga, men de sänder drömmar och visioner till sina dödliga troende som leder dem på rätt väg. Mer sällan händer det att en gud skapar större mirakel, eller skickar sina änglar för att utföra en viss uppgift. Vid mycket speciella tillfällen kan en gud ta fysisk form och själv träda in i världen. Då bävar jorden och himlen rister.

 

Gudar dör aldrig, men de kan somna - om deras tema bli för svagt, om de själva väljer att dra sig tillbaka, eller av andra mystiska anledningar. Om temat finns kvar så kommer det hitta ett nytt fokus, och skapa en ny gud. Den gamla guden sover genom evigheten. Tills någon väcker den.

 

 
 

Änglar

 

Änglar är gudarnas verktyg för att påverka världen. Varje ängel är en del av sin gud och har ingen egen vilja. Änglar sänds ut mycket sällan, och de har oftast en av två uppgifter. Att föra fram ett budskap som är så viktigt att gudens vanliga subtila metoder inte är tillräckliga. Och att fullständigt förinta något.

 

Änglar är majestätiska varelser vars form alltid reflekterar deras guds tema, men ofta på sätt som ter sig bisarra och skrämmande för dödliga. En ängel som bär ett budskap inleder alltid med att be dig att inte förskräckas, så du inte flyr i panik. Om ängeln inte säger det så är det ingen mening med att fly, för du är redan dödens.

 

 
  

Djävlar

 

Djävlarna är gudarnas motsats. Gudar står över de dödliga och representerar stora övergripande teman, djävlar står under de dödliga och uppfyller deras personliga viljor or önskningar.

 

Det händer att en dödlig har en brinnande önskning, ett begär efter något som uppfyller hela dess existens. När en sådan längtan blir outhärdlig så föds en djävul, med makten att tillfredsställa denna längtan. Allt den kräver i utbyte är rätten till den dödligas själ.

 

Efter att ha fått sin första själ kan djävulen söka upp andra dödliga med liknande önskningar, och sälja sina frestelser för deras själar. Det finns också sätt för dödliga att själva åkalla en djävul och göra en affär. Många dödliga tar sin själ för givet, trots att det är länken till deras gud. De inser för sent vad det innebär att leva i världen utan en guds beskydd.

 

Till en början har en djävul inga egna motiv annat än att få makt över fler själar. Men ju fler själar en djävul tar, desto mer börjar de påverka djävulen. Den får själv ett begär liknande det som dessa själar delar - och en djävul kan inte uppfylla sin egen önskan. En djävul kan börja sälja sina frestelser för annan betalning än själar, om det kan föra den närmare sitt mål.

 

Djävlar kan ta vilket utseende som helst. Ju fler själar de äger, desto mäktigare kan de bli, men de är inte verkligt odödliga. Gudarnas präster predikar att djävlarna förleder de trogna, och att de måste förintas.

 

 
 

Demoner

 

Parallellt med världen finns en annan värld. En oändlig kalejdoskopisk spegling och sammanblanding av varje ting och tanke, varje dröm och mardröm. De varelser som uppstår ur detta kaos kallas demoner. Det finns ett oändligt antal demoner. Alla är olika. De finns i alla tänkbara och otänkbara former. Vad de har gemensamt är sin önskan att ta sig till den vanliga världen och förvandla den till en lika kaotisk plats. Vissa demoner är djuriska bestar medan andra är skarpt intelligenta, men oavsett vilket är det vad de strävar efter.

 

Demoner kan röra sig mellan världarna vid vissa sällsynta tider och platser där gränserna är svaga. Mer vanligt är att dödliga i den vanliga världen frammanar en demon, med hjälp av olika ritualer som de hoppas ska kunna kontrollera den. Demoner är odödliga, och om de dör i den vanliga världen återförs de till demonvärlden och lever vidare där.

 

Vissa filosofer menar att det måste finnas en motsatsvärld till den kaotiska demonvärlden, en värld av total ordning. Om så är fallet har ingen "demon" från den världen någonsin trätt in i den vanliga världen. Inte vad man vet åtminstone.


RSS 2.0